Zgłoś kandydata na Sołtysa i Rady Sołeckiej

Download
Zgłoś kandydata na Sołtysa
zgłoszenie ksndydata na sołtysa.doc
Microsoft Word Document 46.5 KB
Download
Zgłoś kandydata do Rady Sołeckiej
zgłoszenie kandydata do rady sołeckiej.d
Microsoft Word Document 50.5 KB